Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

www.jedisstop.be is een website die door ECPAT België gecoördineerd wordt namens de STOP Groep.

Aansprakelijkheid

ECPAT België streeft naar een zo volledig, juist en actueel mogelijke inhoud van haar website. Voor mogelijke fouten of lacunes kan ECPAT België niet aansprakelijk worden gesteld. ECPAT België kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die aan deze site gelinkt zijn.

Heb jij fouten of lacunes ontdekt? Laat het ons weten via info@ecpat.be.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website valt onder de bevoegdheid van de Belgische en internationale wetgeving betreffende intellectuele eigendom waaraan ECPAT Belgium onderworpen is. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief alle foto’s en illustraties. De reproductie van alles of een gedeelte van de website op eender welk medium of de commerciële exploitatie, zelfs gedeeltelijk, van de hierin weergegeven gegevens is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de uitgever, verantwoordelijke van de internetsite. Zo mag ook de inhoud van de website enkel gekopieerd, overgedragen, gepubliceerd, verspreid, bewerkt, hergebruikt of op andere websites, documenten of andere media geplaatst worden mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en octrooien zijn voorbehouden en hun gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is strikt verboden. Niets op de site van Ik zeg STOP! verleent expliciet of impliciet enig recht op intellectuele eigendomsrechten.

Voor elk ander gebruik is de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ECPAT België vereist. Gelieve ons dan ook te raadplegen voor elk ander gebruik.